Wat is er toch veel theologisch geklungel. Onder amateurs maar ook onder professoren. Het lijkt wel een ziekenhuis. De KNO arts weet niets van het hart en de Cardioloog heeft weinig op met de neuroloog. De één is Israël fanaat, de ander eindtijdspecialist, de volgende een geestenbezweerder en weer anderen laten benen van ongelijke lengte bijtrekken. Dan zijn er ook nog Koninkrijk-NU specialisten en niet te vergeten de kwakzalvers, die met een zalfje, een pilletje van één of andere pis-kijker menen de Bijbel opnieuw uitgevonden te hebben. Een al-omvattende visie op de Bijbel, de tijden van de Bijbel, het verschil tussen Wet en Genade, Israël en de Kerk en de betekenis daarvan voor vandaag wordt nauwelijks meer gezien. Er loopt vandaag niemand!! over het water al zei Jezus dat we grotere dingen zouden doen dan Hij. We maken ons belachelijk als we alles op elke tijd van toepassing verklaren. Vandaag is er een God van genade, die de dood en opstanding van Jezus toepast op elke gelovige. Dat is héél de mens en geen geklungel van een kwakzalver.