Hoe was Jezus nu de Zoon van God? In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en door het Woord is de schepping er en het Woord is vlees geworden (geboren als kind) en zo is daar Jezus. God is één! Als is uit, door en tót God. Vóór in den beginne kunnen wij niet denken, op het moment van in den beginnen sprak God een Woord, Gods Woord en als God spreekt gebeurt er iets. De schepping gebeurde. En dat gebeurende Woord is \”het begin der schepping Gods\”. Dat Woord is uiteindelijk zichtbaar geworden in Bethlehem als het zichtbare, volmaakte Woord van God: Jezus! Dat valt niet te vatten in dogmatische termen als helemaal of half mens of God. Jezus is wie Hij is, zoals God ISWIEHIJIS. En is Jezus Naam zijn wij kinderen van een nieuwe schepping. Een schepping uit de hemel. Door geloof in Jezus maken we deel uit van een nieuwe eeuw! De eeuw(igheid) van God.