In het huis van mijn Vader is plaats genoeg. Het zijn woorden van Jezus zelf. Veel kerken denken dat er maar één kamer is, waar hun muziek wordt gespeeld, hun soortgenoten zitten. Onvoorstelbaar dat er ook andersdenkende mensen in het huis van de Vader zouden verblijven. Toch is dat het huis van de Vader van Jezus: kamers genoeg en plaats voor iedereen! Maakt het dan niet meer uit wat je gelooft? Het is wél het huis van de Vader van Jezus. En Hij heeft Jezus aangesteld als Hoofd van het gezin. Zonder Hem is er geen huis van de Vader. Dat lijkt me redelijk. Maar mét Hem is er plaats voor iedereen, van links tot rechts en hoog tot laag