De Bijbel is een mededeling, afkomstig uit een onkenbare wereld. Het gaat over de \”on-naspeurlijke\” rijkdom van God in Christus. Samen met álle heiligen kunnen we beginnen te verstaan, maar echt kennen is te diep. Allereerst is er de moeilijkheid onderscheid te maken tussen het menselijke en het Goddelijke in de openbaring. Dan is er het verstaan van de Goddelijke openbaring die per definitie metaforisch is: wij hebben het over het hemelse zonder het uit eigen waarneming te kennen. Toch buigt God zich naar ons toe, uiteindelijk in de mens-wording van Christus om zo Zichzelf te laten verstaan. Hij is het bééld van de onzichtbare God en alle dingen vinden hun oorzaak en doel in Hem. De Schrift kan niet verstaan worden buiten de Opgestane Heer om.