C.S.Lewis schreef er over in zijn ruimte-triologie. De aarde was de zwijgende planeet. Sinds de eigenzinnigheid van zijn bewoners werd er niks meer van vernomen en hulde de aarde zich in het duister. Alsof er een ondoordringbare geestelijke band om de aarde is gelegd, die verhindert dat de zonde van zijn bewoners het universum zouden besmetten. De Verlosser heeft deze duisternis doorbroken, heeft het Licht laten schijnen op deze donkere planeet en heeft, na zijn opstanding en hemelvaart, een bruggenhoofd naar de hemelsferen gemaakt. Hij is daar, in hemelse gewesten als Eerste. Ook wij staan voor een soortgelijke transformatie. Op aarde is nu nog een dikke duisternis, geen enkele wetenschap kan God ontdekken, maar voor de door God verzegelden met de Geest schijnt nu al het Licht. Wij zijn -mét Hem – gezet in Hemelse Gewesten om nu al de onnaspeurlijke rijkdom van God te verkondigen.