Dat is geen mode-woord. Twijfelen is iets van deze tijd en ik ken het maar al te goed. Twijfel is ook noodzaak om te kunnen zoeken naar de waarheid of naar echtheid. Zonder twijfel kom je geen stap verder. Maar twijfel is geen doel, eerder een weg waarlangs je gaat. Soms heb je zelfs het doel uit het oog verloren en slaat de twijfel toe in de kern van je bestaan. Tot je weer ziet dat je nooit dieper valt dan de bodem van Zijn hand. God is er en heeft Zich laten kennen. Hij is de Rots van mijn bestaan. Ongetwijfeld.