Het is goed om weer thuis te zijn. Curaçao was heerlijk, zonnig en onbezorgd. Maar thuis is thuis. Waar je vrienden zijn, je familie, je kerk. Thuis is de warmte van het geliefd zijn en van het liefhebben. Ik ben blij weer thuis te zijn. Toch wil ik ook nog thuiskomen. Want ook hier is er gebrek. Gebrek aan liefde, gezondheid. Ook hier zin vrienden soms niet bestendig en raak je ze kwijt door diepe dalen heen. Zou het in de hemel anders zijn? Jezus zegt van wel. In het huis van mijn Vader mogen jullie écht thuiskomen. Wat is er een diep, bijna ondergronds, verlangen in mij om daar te zijn. Vrede, Shalom. Soms vang ik er een glimp van op. Als iemand open doet zullen wij binnenkomen en samen maaltijd houden. Het duurt nog even, maar ooit zal ik kunnen zeggen:\”eindelijk thuis\”.