Er zijn woorden die direct een heel diep gevoel van verlangen oproepen. Tederheid is zo\’n woord. Het raakt aan geborgenheid, koestering. Ik denk dat het te maken heeft met het verlies van de aanwezigheid van de Schepper in ons leven. Hij is de Aanwezige. Helaas door velen present gesteld als een Afstandelijke God der wrake. Maar Zelf roept hij Zijn Naam uit als \”liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig\” Zo is God en zo heeft hij Zich laten kennen. Daarom zei Jezus dat Hij niet gekomen was om te oordelen. Tederheid, alle mensen zoeken het, weinig mensen vinden het. Het is te vinden. Als we tot onze bestemming komen door onze oorsprong terug te vinden. Heer, Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.