Het is niet altijd even makkelijk, geloof. Is God een illusie of werkelijkheid. En als Hij er is, welke God is er dan. Is er maar één God of zijn er meerdere. Is de Bijbel de waarheid en hoe zit dat dan met andere geloofsboeken zoals de Koran. Hoe zit het met Israël, Moslims. Is Jezus méér dan een profeet. Stierf hij voor onze zonden en zo ja, was dat dan nodig? Moet je in een schepping in één week geloven om christen te kunnen zijn. Bestaat de hel nu echt? En de hemel? Geloven we niet omdat we dat van onze ouders hebben geleerd? Als we nu eens 200 jaar geleden in Timboektoe geboren waren waren we toch ook geen christen geweest. Hebben we een vrije wil en hoe vrij is die wil dan. Honderd vragen zijn makkelijker te verzinnen dan te beantwoorden. Toch wil ik dat hier gaan doen. In alle eerlijkheid. Vanuit mijn christen zijn. Dat wel. Ik kan niet anders, want ik bén een christen. En met overtuiging anders schreef ik er niet over. Zo is dat nu eenmaal. Als je een antwoord zou willen op dezelfde vragen maar dan van een moslim of een boeddhist moet je de vragen ergens anders stellen. Het grote voordeel van christen zijn is trouwens wel dat je je verstand mág gebruiken. Móet zelf! In de Bijbel wordt gezegd dat God ons oproept te geloven niet alleen met ons hart en onze ziel, maar óók met ons verstand. Jezus zegt het zo:

Mattheüs 22: 37 Jezus zei tegen hem: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: n U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.

Ik kom er rond voor uit dat ik een volgeling van Jezus ben. Wat ik weet over God heb ik van hem geleerd. En hoe ik moet denken over geloofszaken komt ook al weer bij hem vandaan. Ik ben blij dat ik zo’n leermeester heb. Hij zat nooit om een antwoord verlegen. Hij gad wel dikwijls héél onverwachte antwoorden, die iedereen versteld deden staan. Ook mij vandaag nog. Waarom Jezus? Dat is een keuze, dat geef ik direct toe. Wel een logische keuze en dat zal ik verklaren. Het is één van die honderd vragen. Het wordt ook één van die honderd antwoorden.

Niet alles is rationeel, met het verstand, te beredeneren. Het hart en de ziel spreken ook hun taal. Welke taal zij spreken komt ook aan de orde. Maar dát het niet alleen een verstandskwestie is zal duidelijk zijn. Als je je verstand niet wil gebruiken moet je niet verder lezen, maar als je álles met je verstand wil begrijpen kun je ook beter stoppen. Het gaat om meer, om de totale mens. Ik ga op reis en neem mee…mijn hart, mijn ziel én mijn verstand!