Wat beoog ik nu met deze site? Ik vind dat lastig te benoemen. Ik denk dat de geest van de tijd ons in de macht heeft. En daartegenover is alleen de waarheid bestand. Maar, wat is waarheid? Jezus beantwoordde de retorische vraag van Piliatus niet.  Ondanks dat Hij niet alleen de waarheid kénde, maar zelfs ook de waarheid in Persoon was (en is). Wij mensen zoeken, worstelen, strijden soms, maar wel met het doel dé waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. Daarbij mag heel veel, bijna alles gezegd worden. Met respect. Ook voor mensen waar jij of ik het niet mee eens zijn. Als we alleen gelijkgestemden aan het woord laten leren we niks nieuws. Niet alles wat hier beweerd of gezegd wordt is míjn mening. Maar ik wil het wel horen. En gehoord laten worden. En u of jij zelf mag het toetsen. En er anders over denken. Zó leren we. Van elkaar. Ik schiet niet in een verdedigende houding als iemand iets zegt ik waar anders over denk. Ik denk erover na en kijk of het zo zou kúnnen zijn. Probeer dat ook eens. Soms heeft de eenling het bij het rechte eind. Dat was zeker zo bij Jezus. Maar dat leert mij dat dat nu ook zo kan zijn. Daarom ‘deze dagen’. Een moment in de tijd, waarin prachtige mensen aan het woord komen. En soms aan het Wóórd komen. Ik ben het niet altijd met iedereen eens. Maar wil wel weten wat ze denken. Jij ook? Dan gaan we door. Om deze site in de lucht te houden. (Draag een klein steentje bij?) . Totdat we niet meer wazig zien, als in een onvolmaakte spiegel, maar te volle kennen, zoals wij nu al gekend zijn. Door Hem, die de waarheid ís.