Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam ennuchter zijn. 1 Thessalonicenzen 5:6 Wanneer de apostel Paulus dit in zijn brief aan de kerk te Thessaloniki over deeindtijd schrijft is hij dus waarschuwend.In zijn 2e brief schrijft ook Petrus waarschuwend over de eindtijd.De rede van de Here Jezus over de eindtijd […]

ZIJN WAAKZAME EN NUCHTERE MENSEN COMPLOTDENKERS ? — Deze Dagen