Hoor Israël, hoor, de HERE, onze God, is een enig God. Het sjema van Israël. De grondtoon van de Bijbel. Maar daarmee weten we nog niet wat dat betekent. Een absolute éénheid, zonder dualiteit, kan bijvoorbeeld niets wíllen. Om te kunnen willen moet er iets zijn óm te willen en dus iets onvolmaakts. Of nog volmaakter dan het bestaande, maar dat komt wel op hetzelfde neer. De éénheid van God is een dynamische éénheid, die bijbels wordt uitgedrukt in Vader, Zoon en Geest. Het woord drie-eenheid is een menselijk verlegenheidswoord om iets uit te drukken wat in feite onkenbaar is. Maar als we er goed mee omgaan begrijpen we elkaar wel. Er is niks mis met dogmatiek als we die maar onderwerpen aan het Woord en niet andersom.