Gisteravond hadden we de slotviering van onze pastorale groep \”Celebrate recovery\”. Hetw aqs prachtig. Niets bemoedigt meer dan de getuigenissen van herstelde levens. Mensen konden vertellen wat de levende God in hun situatie had gedaan. Hoe zij hadden ervaren dat de Heilige Geest een kracht Gods is en we hebben het gevierd met elkaar. Tegen alle scepsis van de hele wereld in en ook ter bemoediging van deze soms kleingelovige voorganger! Het evangelie is een kracht Gods tot behoud, dat hoorden we en dat zagen we. geef mij meer van dat soort avonden!