Mijn zekerheden beginnen dan toch bij Jezus. Met hem heb ik een ontmoeting gehad. Niet in het verenigingsgebouw of bij de supermarkt of zelfs maar in de kerk. Maar wel – onmiskenbaar – in mijn geest en in zijn Woord. Opgevoed met een godsbeeld waar weinig barmhartigheid in te vinden was heb ik God leren kennen in dé Barmhartige. Jezus die zijn léven als een offer ter beschikking stelde. Hoe hij zich aan mij ken-baar maakte valt in feite niet uit te leggen. Geloof me (of niet) het was on-mis-kenbaar. Zijn Geest verbond zich met mijn geest en sindsdien wéét ik dat ik een kind van God ben en God mijn Abba, Vader is.