Wat is nu echte vrijheid? Op het eerste gezicht lijkt dat een ruimte zonder grenzen. Maar daar weet ik geen weg mee. Een ruimte wordt over het algemeen gecreëerd door grenzen. Behalve dan – misschien – \”de Ruimte\” maar ook dat weten we niet. Mijn vrijheid kan bijvoorbeeld alleen maar bestaan als die wordt gerespecteerd door anderen, die daarmee dus tegen mijn grenzen aanlopen. Door Uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Zou dat het zijn? Door je bestemming te volgen ben je vrij om te doen en te laten wat je wilt. Dat wat je wilt en en het doel van je bestaan komen dan overeen.