Daniel de Wolf heeft een serie geschreven over discipelschap. Hij weet wel waar hij over praat, wonend midden in één van de moeilijkste wijken in Rotterdam. Niet omdat hij het allemaal zo goed weet, maar als discipel van Jezus Christus.

Discipelschap (slot) = afzien | bagamoyo