Soms lijkt het op knoopjes tellen. wel/niet/wel/niet, knoopje overslaan/wel….de Heer heeft gesproken! Een heleboel van dit soort \”godsspraken\” vallen onder het hoofdstuk flauwekul of – nog erger – leugenachtig spreken.  Ik heb van de Heer gehoord, dat jij je leven moet veranderen. Ja, mooi is dat, dat klopt alrtijd wel. Orakel van Delphi: één van de parijen zal zich winnar voelen, terqwijl dat niet waar hoeft te zijn. Je kunt net zo goed naar kippen- of varkensdarmen of een lever staren en zeggen: Zo spreekt de Heer. Zoek eerst maar eens in de Bijbel. Die wordt dikwijls overgeslagen. De Heer zegt dat onze vriendelijkheid bekend moet zijn bij alle mensen, maar zijn hedendaagse boodschappen koinken soms ineens heel anders. Vooral op website, internet, kom je goden tegen die in naam van de God van Israël of iemand van zijn voetvolk de mensheid onder uit de zak geven. Ik laat dat liever aan zwarte Piet over (de valse profetie piet, want zwart mag niet meer) zonder de zwarte Piet aan God te geven. Hij heeft andere plannen. Ik zie Hem al staan!