Peter Pilon, voormalig huisarts
Peter Pilon is voormalig huisarts in Veenendaal en initiatiefnemer en uitvoerder van het citybijbel project.

De autoriteiten hebben hun vangnet over kinderen geworpen om hen te betrekken bij het grotere publiek dat blijvende zorg in acht dient te nemen in verband met de schijnpandemie. Ook basisschool leerlingen worden aangemoedigd om zich te onderwerpen aan een zelftest, en als deze positief uitvalt zich als besmet te melden, waarna hun hele klas voor een week in ‘quarantaine’ moet. Dit is duidelijk bedoeld om de ernst van de zaak bij de kinderen in te prenten (tenslotte is wegens hun besmetting de hele klas veroordeeld om thuis te blijven), om grotere bereidheid aan te sporen onder hun ouders wanneer de campagne voor het injecteren van kinderen op gang komt. Niet alle scholen volgen dezelfde routine. De zelftest heeft net zo weinig waarde als de formele PCR test, en kinderen zowel als ouders wordt frauduleus de schrik op het lijf gejaagd aangaande niet-bestaande besmettingen.

Kinderen van 5-12 jaar hebben aangeboren maar nog ongetrainde antilichamen. De antilichamen worden getraind door contact met vele micro-organismen waaronder de bekende RNA-virussen en hun varianten die gewoonlijk ons lichaam bestoken. De laatste 2 jaar zijn hun immuunsystemen getraind om ook tegen de varianten van het Coronavirus antilichamen op te bouwen. Zo zal deze groep als geen ander een natuurlijke immuniteit tegen alle Coronavarianten opgebouwd hebben, een immuniteit die ongeveer 20 keer beter is dan een zogenaamde vaccinaal opgebouwde immuniteit. Daarmee bewijst het de onzinnigheid van het inenten van deze leeftijdsgroep.

De welbekende Russische Babushka poppen

De inentingsstrategie van de overheid lijkt op een Babushka.

U kent de Babushka, dat houten Russische poppetje waarin dan weer vier andere steeds kleinere poppetjes in elkaar verborgen zitten. Het functioneren van ons immuunsysteem en de waarde van inentingen op verschillende leeftijden is goed uit te leggen aan de hand van deze in elkaar passende poppetjes.

Babushka 1: De eerste en grootste Babushka poppetje is het meest beschadigd, heeft krassen en deukjes en hier en daar is de verf er af. Zij stelt de 70+ generatie voor met een verouderd immuunsysteem. Zij zijn het meest kwetsbaar en we isoleren hen waarna we hen inenten. In geval van schade door inenting valt het niet zo op wanneer zij overlijden. De doodsoorzaak kan immers ook een virus, een onderliggend lijden of de ouderdom zijn geweest.

Babushka 2: Het tweede poppetje stelt de volwassen generatie (18-70 jaar) voor. Deze generatie is sterk, heeft een volwassen opgebouwd immuunsysteem en om hen te motiveren zich te laten inenten wordt hen zoveel angst aangejaagd, dat ze in de rij staan om de injectie. Hetgeen inmiddels voor een groot deel al is gebeurd.

Babushka 3: Het derde poppetje is onbeschadigd, dus sterk, fris en fruitig. Deze generatie van teenagers en jongvolwassenen (12 – 18 jaar) onderzoekt en ontdekt het leven door elkaar op te zoeken en te feesten. Daarnaast krijgen de meeste nog onderwijs en zitten samen in één ruimte. Zij zijn evenzo de dragers van vele virussen maar hebben al een actief getraind immuunsysteem opgebouwd. Zij worden daarom zelden ziek van een virusinfectie. De injectie strategie van de overheid is hen te vertellen dat zij de bron zijn voor besmetting van ouders en grootouders, en dat zij daarmee verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun ziekte en dood. Neem hen hun vrijheden af en je raakt de kern van hun ontwikkeling en bestaan. Dus geef deze terug in ruil voor een inenting.

Babushka 4: Dan komen we bij het vierde Babushka poppetje, de onschuldige kinderen van 5-12 jaar. Deze generatie is nu aan de beurt, maar staat onder toezicht van de ouders, die, hoewel henzelf angst aangejaagd is, toch hun kinderen willen beschermen. Ook zij worden beschuldigd als zijnde een poel van besmettingen voor ouderen zonder ooit ziek te zijn.

Deze leeftijdsgroep zit volop in de opbouw van hun immuunsysteem. Het zijn de snotneuzen, hoesters en de jengelaars. Hun aangeboren maar nog ongetrainde immuunsysteem wordt langzaam maar zeker getraind en aangevuld met een verworven immuunsysteem. Het is de generatie van de “crowding factor”: op school, de kinderopvang, de sportclub, etc. Zij besmetten elkaar voortdurend met een scala van micro-organismen en bouwen zo een gezond en weerbaar immuunsysteem op. Eigenlijk zijn zij de leeftijdsgroep waarop een genetische modificatie het meest effectief zal blijken te zijn. Ze hebben immers nog geen volgroeid immuunsysteem! Hoe zal deze generatie bereikt moeten worden met een inbreuk op hun immuniteitsontwikkeling?

Wat we nu meemaken is de misdadige strategie van een geleidelijke indoctrinatie dat deze kinderen een groot reservoir zijn voor besmettingen van andere generaties. Dat zal ouders over de streep trekken. Vervolgens worden deze kinderen geleerd om testen uit te voeren met een test die volstrekt onbetrouwbaar is (de zelftest is nog vele malen invalide dan de corrupte PCR test). Natuurlijk zal er bij deze kinderen heel veel RNA-schroot te vinden zijn in de slijmvliezen van de neus-keelholte. Zij zijn zoals gezegd bezig hun immuunsysteem op te bouwen. Met de huidige aanbevolen zelftest om de 3 dagen, wennen kinderen aan het zinloze testen en bepaalt hen om de drie dagen met de vermeende ernst van het virus. Deze eerste stap zal kinderen net als de hond van Pavlov gereed maken om de inenting uiteindelijk gewillig te ontvangen. Deze fase is nu ingegaan.

Waarom is dit zo’n belangrijke groep? Het grootste geschenk aan deze leeftijdsgroep is de aangeboren immuniteit die uiteindelijk zorgt voor een zogenaamde “kudde-immuniteit”. Deze aangeboren immuniteit bestaat uit aangeboren antistoffen die virussen neutraliseren maar nog niet voldoende getraind zijn op de aanvallen van micro-organismen zoals nieuwe virussen. Dit in tegenstelling tot jongvolwassenen en volwassenen. De injectie, die zoals lezers van Gezond Verstand weten niet kan doorgaan voor een werkelijk vaccin, induceert echter de aanmaak van antistoffen tegen slechts het Spike eiwit. Deze hierdoor ontstane antistoffen kunnen gemakkelijk de natuurlijke nog ongetrainde antistoffen van het kind verdringen. Daarmee wordt het kind veel meer bevattelijk voor infecties van allerlei micro-organismen.

De aanval met vaccins op deze leeftijdsgroep is daarmee op termijn de meest effectieve om een genetische modificatie (= herprogrammering) te bewerkstelligen in het immuunsysteem van het kind. In de immunologie noemt men dit “priming”. Goed geïnformeerde en verantwoordelijke volwassenen dienen hiertegen direct in verweer te komen.

Babushka 5:Tot slot komen we bij het kleinste Babushka poppetje, de baby/peuter. Binnen de Babushka strategie van een misdadige overheid zal de inenting van deze laatste groep van 0-5 jaar kort na de geboorte ingeënt worden om vanaf het begin het immuunsysteem te herprogrammeren. Als dat achter de rug is dan is de gehele Babushka volledig gemodificeerd met een immuunsysteem dat dusdanig is verzwakt, dat men met recht kan spreken over een komende genocide.