\”Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in U, o God.\” Prachtige uitspraak van Augustinus. Maar wat ís dat, rust vinden in God. Je neerleggen bij het onvermijdelijke? Nirwana, onbewogen onbeweeglijk zijn? De God van de Bijbel laat zich kennen als een God met wie te praten valt. Te vechten zelfs. Niet een god van het noodlot, maar een God in actie, sámen met zijn schepselen. Rust vinden in God, misschien lukt dat wel nooit en is dat ook niet de bedoeling. Wel vrede, shalom. In alle omstandigheden wéten dat je doet wie je bent. In conclaaf met de Schepper en – soms – ook in volle overgave.