In de voorbereiding voor deze lezing is Simon zich echt rot geschrokken over hoe het “wokeisme” is ingedrongen tot in de haarvaten van onze maatschappij. Met bijna een evenzo grote verwarring als de Babylonische spraakverwarring.


U kunt zich aanmelden voor deze gratis lezing door deze link te volgen.

Wilt u het werk van Deze Dagen steunen met een kleine gift, maak dan uw bijdrage over op NL15INGB0002753968 t.n.v. S. van Groningen o.v.v. “Donatie http://www.dezedagen.com”.